مزون موناکو


در این بخش از خدمات که با نام “موزن موناکو” در حال فعالیت می باشد، دوخت انواع لباس های مجلسی زنانه انجام می گیرد

لیست خدمات

دامن تک دوخت۱۵،۰۰۰ تومان
دامن چاک دار۱۸،۰۰۰ تومان
دامن پشت پیله دوقلو۱۸،۰۰۰ تومان
دامن سه ترک پشت۲۰،۰۰۰ تومان
دامن هفت ترک۲۷،۰۰۰ تومان
دامن شش ترک۲۷،۰۰۰ تومان
دامن هشت ترک۳۰،۰۰۰ تومان
دامن دو عصایی جلو و دو عصایی پشت۳۵،۰۰۰ تومان
دامن تمام پیله بهمراه کمری۴۰،۰۰۰ تومان
وغیره. . .

توجه : به کلیه هزینه های فوق ۳ تومان هزینه نخ و زیپ اضافه می شود

مانتو ساده۳۵،۰۰۰ تومان
مانتو مدل دار۴۰ الی ۵۵ تومان
دوخت مخمل ساده۴۵،۰۰۰ تومان
دوخت کتن (لباس ترکمنی)۵۰،۰۰۰ تومان
دوخت لباس بلند مجلسی۴۰،۰۰۰ تومان
دوخت گیپور بهمراه آستر۷۵،۰۰۰ تومان
دوخت اکثر لباس های مجلسی۵۰ الی ۷۵ تومان
و غیره. . .

توجه : به کلیه هزینه های فوق ۴ تومان هزینه نخ و زیپ اضافه می شود

مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو
مزون موناکو

تصاویر بالا فقط چند نمونه از صدها مورد کار انجام شده می باشد


برای اطلاعات بیشتر و سفارش با ما تماس بگیرید